Στέφανα γάμου επάργυρα II

ST 3028
Στέφανα γάμου διάφορα επάργυρα