Δίσκος παραλληλόγραμος με χερούλια

F210
Δίσκος παραλληλόγραμμος επίχρυσος.
Διαστάσεις 35x25cm